Vybrané referenční projekty

Lávka Ohrazenice

Sanace spodní stavby. Příprava podkladu tryskání mokrým pískem, systém Torbo. Odhalená korodující výztuž byla ošetřena inhibitorem koroze. Povrch reprofilován materiály na modifikované cementové bázi a nanesena celoplošná sjednocující stěrka. Sanované povrchy budou opatřeny nátěrem s hydrofobizačním a antikarbonatačním účinkem. Izolace vozovky na mostě, kterou plní ŽB deska hlavního pole resp. schodišťových ramp, byla provedena stěrková přímopochozí izolace s odolností proti působení klimatických vlivů, účinku mrazu a chemickým látkám za pomocí materiálů Sikafloor.

Vodní dílo Seč

Předmětem stavby byla oprava zábradlí v koruně hráze VD Seč, která zahrnovala sanační práce betonového zábradlí. Důvodem sanace byla degradace betonu vlivem atmosférického působení. Rozsah sanačních prací:

 • separované tvrdoomítky
 • degradovaného betonu
 • zkorodované odhalené výztuže
 • smršťovacích trhlin
 • nekvalitní cementové opravy
 • trhlin v LA chodníku nad pracovní spárou betonových bloků
 • porušené dilatační spáry dílů zábradlí
 • neutěsněných prostupů betonem
 • zkorodovaných sloupů VO a jejich uchycení
 • zkorodovaných krytů měřičských bodů

Úpravna vody Hradec Králové

Montáž těsnění Taylor-Seal s provedením sanačních prací vývrtů. Práce zahrnovaly:

 • mechanické očištění vývrtů
 • v místech napojení původní konstrukce a nové stěny (dilatace) provedení pružné zatěsnění – Sikadur Combiflex
 • ošetření přerušené výztuže inhibitorem koroze
 • sanace vývrtů těsnící maltou pro přímý styk s pitnou vodou
 • montáž těsnění Taylor-Seal