Těsnění prostupů Taylor-Seal

Ekonomická metoda utěsňování

Jedná se o metodu utěsňování mezery mezi potrubím a stěnou, která může být tvořena hladkou průchodkou, popř. vrtem v betonové stěně. Přednosti Taylor–Seal proti jiným způsobům těsnění, temování a zazdívání byly ověřeny mnohaletým používáním. Montáž je rychlá a pohodlná, těsnění může smontováno během několika minut. Je sestaveno z jednotlivých prvků, spojených korozi odolnými šrouby, které stahují kovové přítlačné desky. Veškeré kovové části se dodávají pozinkované nebo nerezové. Prvky vyrobené ze speciální pryže jsou odolné vůči stárnutí, vodě, světlu a vzduchu i vůči danému chemickému zatížení a ropným látkám. Těsnění Taylor–Seal je sestaveno z pružných prvků, a proto je schopno tlumit a absorbovat rázy, hluk a vibrace, které mohou vznikat při změnách napětí.

Těsnící prvky jsou v osmi velikostech – pro utěsnění různých mezer slouží jednotlivé tloušťky těsnících prvků. Těsnící prvky jsou vyrobeny z tepelně odolného elastomeru. Těsnění Taylor–Seal je možné použít pro potrubí z oceli, plastických hmot, betonu apod.

Metoda výpočtu a návrhu těsnění

Příklad určení těsnění pro potrubí DN 100 a určení průměru vrtného otvoru v železobetonové stěně.

Potrubí DN 100 108×4 mm
Volíme průměr otvoru 200 mm

 

Určení typu: formula3
model určíme z tabulky pro hodnotu ležící mezi a,b…TS 475
Počet kusů:  formula4
zaoukruhlení do 0,7….dolů na celé číslo
zaoukruhlení nad 0,7….nahoru na celé číslo

seal2seal1

a rozměr v nestlačeném stavu
b maximální rozměr ve stlačeném stavu
c rozteč šroubů
tmin minimální síla stěny
D průměr otvoru ve stěně
d průměr těsněného potrubí

 
Každému typu těsnění odpovídá minimalní průměr potrubí dmin s ohledem na poloměr zakřivení jednotlivých prvků.

MODEL a b c tmin dmin hlava šroubu utahovací moment
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TS200 12,5 15 28,6 55 16 8 3 Nm
TS300 17 21 38,4 75 32 13 10 Nm
TS310 20 25 35,5 75 16 13 10 Nm
TS325 23 29 78,7 100 159 13 10 Nm
TS400 35 44 92,1 115 108 16 (17) 45 Nm
TS425 28 36 92,1 115 159 16 (17) 45 Nm
TS475 43 50 66,7 115 89 16 (17) 45 Nm
TS500 47 56 89,5 125 108 18 (19) 75 Nm

 
V každém případě doporučujeme před použitím těsnění pro navržený prostup, konzultovat návrh s naším technikem.