Podřezávání a dodatečná izolace zdiva

Sanace vlhkého zdiva – metody přímé

Slouží k dodatečné izolaci cihelného, smíšeného nebo kamenného zdiva prováděné strojním podřezáváním nebo chemickou injektáží.

Podřezávání řetězovou pilou

  • Řez je veden v cihelné spáře,
  • do zhotovené spáry se vloží izolační pás PE folie, případně jiný izolační materiál,
  • zdivo se staticky zajistí plastovými klíny a zhotovená spára se vyplní cementovou zálivkou s rozpínavým účinkem.

Podřezávání lanovou pilou – diamantovým lanem

  • Smyčka tvořená lanem s průmyslovými diamanty postupně prořezává smíšené nebo kamenné zdivo bez průběžné spáry,
  • izolace zdiva, statické zajištění a vyplnění spáry je stejné jako u cihlového zdiva.

Chemická injektáž

Chemické injektážní clony patří mezi přímé chemické metody sanace vlhkého zdiva a je možno jich použít pro provedení dodatečné izolace cihelného, smíšeného i kamenného zdiva.

Chemické injektáže se používají k vyplnění a utěsnění dutin, spár, trhlin v konstrukcích jako jsou mosty, pozemní stavby a železobetonové nádrže.  Jsou vhodné nejenom jako efektivní bariéra proti průsakům vody a průnikům korozních médií, ale také pro konstrukční lepení nebo zhotovení pevného spojení betonových prvků dohromady.
Více informací o chemické injektáži