Chemická a cementová injektáž

Chemická injektáž

Chemické injektážní clony patří mezi přímé chemické metody sanace vlhkého zdiva a je možno jich použít pro provedení dodatečné izolace cihelného, smíšeného i kamenného zdiva.

Chemické injektáže se používají k vyplnění a utěsnění dutin, spár, trhlin v konstrukcích jako jsou mosty, pozemní stavby a železobetonové nádrže.  Jsou vhodné nejenom jako efektivní bariéra proti průsakům vody a průnikům korozních médií, ale také pro konstrukční lepení nebo zhotovení pevného spojení betonových prvků dohromady.

Cementová injektáž

  • Používá se pro provedení dodatečné izolace cihelného, smíšeného i kamenného zdiva cementovou zálivkou s rozpínavým účinkem,
  • slouží pro zpevnění zdiva a betonů,
  • zmonolitnění konstrukce odolnost proti působení škodlivých substancí.